XV Symposium Jenewein Kutná Hora

(Čeština)

Cyklus obrazů z tohoto sympozia je inspirovaný dílem Felixe Jeneweina.  Do jisté míry jsem zde použil remake některých námětů, z díla tohoto autora, přidal jsem trochu absurdnosti a vše jsem zasadil do současnosti.