Macabre genre

(Čeština)

Výstava představuje cyklus obrazových remakeů s názvem „Makabrózní žánrovky“. Samotný název poukazuje na funerální tématiku nebo spojitost se smrtí. Přičemž je nutno podotknout, že obrazy tohoto téma jsou vyjádřeny s nadsázkou a oblehčenou až humornou formou.

Remake znamená předělán nebo přepracování, je to nové zpracování staršího uměleckého nebo jiného díla, nejčastěji filmu, hudební skladby nebo počítačové hry. Charakteristické je, že remake nevychází z původní (často literární) předlohy, ale napodobuje předchozí zpracování. Předlohou pro nové pracování staršího uměleckého byli především obrazy od umělců 19. Století. V obrazech můžete najít inspiraci autory, kterými jsou Caspar David Friedrich, František Kaván, František Kupka, Max Klinger, J. W. M. Turner, John Charles Dollman, Alfred Rethel, Puvis de Chavannes, Václav Brožík a další. Zároveň zde můžeme nalézt dva různé přístupy uchopení remakeu.

Prvním přístupem bylo nalezení starého obrazu, nikterak dovedně namalovaného nebo propracovaného. Tyto obrazy pocházejí ze zastaváren, antikvariátů a různých pozůstalostí. Tyto obrazy byli „restaurovány“ a posléze do nich autor domaloval určitý motiv inspirovaný výše uvedenými umělci, aby dosáhl nového významu a zároveň nového uměleckého díla. Do jisté míry jde o recyklaci umění, použití nekvalitní obrazu pro získání uměleckého díla.

Druhým přístupem bylo téměř doslovné převzetí uměleckého díla namalovaného v autorově charakteristické monochromní škále barev. Následně autor do tohoto monochromního obrazu dále přidává nový motiv (kostlivce, lebku, atd.) a tím obrazy získává nový význam.

V obou případech je jednoduše rozpoznatelné, co do obrazu bylo domalováno a to díky charakteristické šedé monochromní škále.

2014
2014