Medea

(Čeština)

„Vězení“. Toto téma jsem si vybral jako další analogii k mé dřívější práci na téma „Hroby“. Tím to tématem jsem chtěl poukázat na tíživost Věznice jako komplexu, jako architektury a krajině.  Toto téma pro mě nabízelo pouze dvě možnosti zpracování, tím bylo zobrazování exteriérů a interiérů věznic.

Proces, který jsem zvolil, byl následovný -nejprve jsem si představoval a vymýšlel, jak by věznice mohla vypadat, ve formě exteriéru. Nejprve jsem navštívil Terezínskou pevnost a pak Vazební věznici Ruzyň v Praze. Tato návštěva byla z úřední stránky obtížná. Na základě těchto návštěv jsem realizoval exteriéry a interiéry věznic.

Prostředky, které jsem použil – pro exteriéry jsem volil formu kombinací malby a kresby. Základem je akrylová podmalba na plátně a uhlová nebo pigmentová kresba, či jejich kombinace. Nejprve jsem používal barevné odstíny a pak jsem postupně došel do monochromní škály a také jsem postupně došel k menšímu nebo žádnému využívání efektů. Dále jsem pro interiéry věznic volil grafickou techniku litografie, kterou jsem záhy opustil.