Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas panu MgA. Luboši Vetenglovi, Dolní Bělá 95, 33152, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa
 1. Tyto osobní údaje budou zpracovány pro účel zasílání pozvánek na výstavy, nabídek a oznámení správce. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje výše uvedené. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 1. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování