MgA. Luboš Vetengl 

Narozen:

11. 3. 1988 v Rokycanech, Česká republika

Studium:

2008 – 2014 Akademie výtvarných umění v Praze, atelier Grafika 1 prof. Ak. mal. Jiří Lindovský, stáž v ateliéru malby prof. Zdeňka Berana

2004 – 2008 Střední soukromá uměleckoprůmyslová škola Zámeček s.r.o. v Plzni, obor užitá malba

Samostatné výstavy:

2015 – Cesta k makabrismu, Visio Art Gallery, Plzeň

2015 – Makabrózní idylka, Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary

2014 – Makabrózní žánrovky, Knihovna filosofického ústavu Akademie věd ČR, Praha

2014 – Hrobníkův sen, Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří

2013 – Hrobníkův sen, galerie Vyšehrad, Praha, uveden v katalogu

Skupinové výstavy (výběr):

2015 – XXI. ročníku celostátní soutěže Grafika roku 2014, kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov

2015 – Jiný pohled (výstava laureátů Bienále kresby), Západočeské muzeu, Plzeň

2015 – XIV. ročník současného umění ART PRAGUE, Kafkův dům, Praha

2014 – Bienále kresby, Galerie města Plzně, Plzeň, uveden v katalogu

2014 – Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha, uveden v katalogu

2013 – Mladá grafika, Galerii FSV UK Hollar, Praha, uveden v 9. č. Atelier

2012 – Hommage á Wittlich, Uměleckoprůmyslové muzeum,  Praha

2011 – Plzeňská pěna 2, Galerie města Plzně, Plzeň, uveden v katalogu

Výstavy v zahraničí:

2015 – Frauensanche – Mladé české výtvarné umění (skupinová výstava), Neuf Brisach, Francie

2013 – Skant/pfadfinder (skupinová výstava), Chemnitz, Německo

2012 – skupinová výstava, Galerie Kord onhaus, Cham, Německo

2012 – AVU v MMB v Bratislavě Dotyky (skupinová výstava), VŠVU Bratislava, Slovensko

2011 – Bienále kresby (skupinová výstava), centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, Německo

2011 – Project 8 (skupinová výstava),  Kodaň,  Dánsko

Symposia, soutěže a realizace:

2015 – vybrán, vystaven a uveden v katalogu Sympózium Jenewein, Kutná Hora

2014 – vybrán, vystaven a uveden v katalogu na IX. Bienále kresby Plzeň

2012 – vybrán a vystaven na VIII. Bienále kresby Plzeň

2012 – realizace grafického alba Hommage á Wittlich

2012 – realizace knihy Davida Cajthamla Lesní kresby

2010 – vybrán, vystaven a uveden v katalogu VII. Bienále kresby Plzeň

2009 – symposium litografie v Leipzig, Německo

Ceny a zastoupení ve sbírkách:

2014 – cena Českých center, Bienále kresby Plzeň

2010 – cena studentů Západočeské Univerzity umění a designu, Bienále kresby Plzeň

Zastoupen v Artotéce města Plzně

Galerii Felixe Jeneweina Kutná Hora

a soukromých sbírkách.

Galerie a Makabrismus

2014 – založení umělelckého směru Makabrismus

2016 – založení Gallery Vetengl

Luboš Vetengl je kreslíř, malíř a grafik, který se zabývá především tématem smrti a pohřbívání. Jeho hřbitovy jsou posmrtnými městy. Ta jsou plná světla, meditace a ticha, které k těmto místům patří. Zároveň zde můžeme vnímat pocity šeré samoty, ale i velkého nadhledu. Je zde úzká souvislost se světem nás živých. Ať už urbanistickým řešením samotných hřbitovů, tak podobností s dělením společnosti podle víry, třídního postavení nebo dějem odehrávajícím se na hřbitově. Obrazy mají převážně černobílou škálu, která skvěle doplňuje tichou atmosféru těchto míst. Je fascinován opuštěnou krajinou, architekturou a geometrií. Zpracovává je formou experimentální kresby malba a grafiky, uplatňuje především černobílou nebo monochromní škálu. Vystavuje od roku 2005 v rámci výstav v České republice a zahraničí.

 

Makabrismus

Makabrismus je umělecký směr s funerální tématikou, který vznikl roku 2014. Cílem tohoto směru je ztvárnění smrti a s ní souvisejících motivů. Důraz je kladen na nevyhnutelnost smrti, která je součástí života. Vychází z realismu a dekadence, se kterými má mnoho společných znaků. Například přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka, zachycení skutečnost pravdivě, bez idealizace, vychází z pocitů marnosti, prázdnoty jednotlivce, skrývají hloubku a tajemství.

Pojem makabrismus je odvozen z kritiky mých obrazů, které byly roku 2014 vystaveny na výstavě Diplomanti AVU v Praze. Kritik umění Radek Wohlmuth obrazy považoval za naivní a prohlásil, že jsou makabrózní. Význam slova makabrózní je umrlčí (hrůzné), vztahující se ke smrti, viz středověký dance macabre – tance umrlců.

,,Makabrózní žánrovky Luboše Vetengla páchané zřejmě pod vlivem Otto M. Urbana, by vypadaly naivně i jako kérka nebo airbrush na nádrži motorky.“

Makabrista ve své době stojí stranou od běžného vkusu, neboť se vymyká tématikou a zpracováním od soudobého umění. Zcela programově se snaží zachytit lidské kostry nebo lebky jako symbol naší podstaty a zároveň naší marnosti. Lidská lebka je symbolem nezničitelné duše, odvěké touhy člověka po znovuzrození, je symbolem nebeské klenby, která představuje archív lidských vědomostí. Lebku považujeme za symbol nicotnosti a pomíjivosti fyzického světa, lidských zkušeností, vyjadřuje koloběh života a smrti. Překvapivě je lebka také symbolem vitality a inteligence, neboť je schránkou pro mozek. V lidech na první pohled budí respekt a strach, často také odpor, jakoby tento artefakt nebyl součástí lidského těla, jakoby posmrtná část lidského těla mohla sama o sobě někomu ublížit.

Makabristické obrazy mají tyto znaky:

  1. jsou tvořeny zásadně monochromní barevností.
  2. Využívá minimálních prostředků k maximálnímu výsledku.
  3. Kompozice je jednoduchá, geometrická a využívá zlatého řezu.
  4. Důraz je kladen na celkový výraz než na detaily.
  5. Hlavním tématem makabristických obrazů je krajina, kostlivec a hrob. Kostry vykonávají běžné lidské aktivity.
  6. Významný vliv na makabristické obrazy má převážně současná společnost, nitra člověka, zachycení skutečnost pravdivě, bez idealizace, vychází z pocitů marnosti, prázdnoty jednotlivce, skrývají hloubku a tajemství
  7. Makabrismus čerpá také z fotografie, vědy, astronomie, architektury, historie, anatomie, robotiky, …

 

Motto: „Sex je začátkem smrti a smrt je koncem sexu.“