Múza rodinných hrobů, 2014, uhel na filcu, 150x100cm