(Čeština)

„Krajina bizarností“

Toto téma by se dalo nazvat jako “ Bizarní krajina či krajina bizarností“. Je to krajina, kde se odehrává při nejmenším zvláštní situace, kterou znám buďto z vlastní zkušenosti nebo jsem si jí vymyslel.

V první fázi jsem „bizarní“ situace tvořil pomocí krajiny, drobné architektury a několika figurami. Později jsem se inspiroval jinými autory, například dílem Petera Joela Witkina, Jake a Dinos Chapman, Paul Mc Carthy a Franz von Stuck. Postupně docházelo k jistému zjednodušení. Nakonec jsem krajiny přestal vymýšlet a došel do formy „koláže“, která vystihuje mou myšlenku.